Helica

Praktijk voor :

psychosociale- en kunstzinnige therapie,
psychomotorische training, leerlingbegeleiding,
opvoedkundig advies, counseling en coaching

praktijk.helica@helica.nl  0575-512039

Kinderen Ouders Leerkrachten Vakgenoten Jonge topsporters

Coronavirus

Zoals u in het nieuws heeft gehoord zijn er maatregelen nodig om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
In mijn praktijk volg ik de meest recente richtlijnen van het RIVM. Daarom is mijn praktijk aan de Rozengracht 22 te Zutphen
per 08-03-2021 weer geopend. Komende kabinetsbesluiten kunnen hier wijziging in brengen. De corona-informatie op deze website zal regelmatig worden aangepast aan de dan geldende omstandigheden.
Indien gewenst werk ik ook vanuit huis via de mail en (beeld-)bellen. U kunt een afspraak maken voor uzelf of voor uw kind.
We zullen dan via de beveiligde omgeving van E-Zorg met elkaar in gesprek gaan.

De behandelingen op maat zullen bijdragen tot een meer gelijkmatige overgang naar het ďnormaleĒ leven van een ieder.

U wordt geacht de afspraak uit te stellen als u of iemand anders in uw omgeving besmet is met Covid-19 of als u beginnende verkoudheidsklachten heeft.

Ook in deze bijzondere tijd kan het voor ouders en kinderen/ jongeren fijn zijn, om psychosociale begeleiding en/of onderwijs-gerelateerde
steun te ervaren.
De psychosociale begeleiding wordt door de meeste zorgverzekeraars, uit de aanvullende verzekering, geheel of gedeeltelijk vergoed.
De leerlingbegeleiding biedt de kinderen / jongeren o.a. structuur en overzicht, leren leren en verantwoordelijkheid nemen.
Dit zijn alle drie aspecten die in deze periode soms lastig consequent vol te houden zijn voor (thuiswerkende) ouders en kinderen.

______________________________________________________________________________________________________

Welkom

Van harte welkom op de website van praktijk Helica, praktijk voor psychosociale- en kunstzinnige therapie, psychomotorische training,
leerlingbegeleiding, opvoedkundig advies, counseling en coaching voor kinderen, hun ouder(s) en/of begeleiders.

In praktijk Helica wordt er via praktische benadering gewerkt aan het hanteren, zo mogelijk oplossen, van de tegenslag van de cliŽnt.
De cliŽnt werkt actief aan het ontwikkelen van vaardigheden om daarmee zijn problemen te overwinnen.
Op deze website vindt u informatie over de mogelijkheden die praktijk Helica u biedt.

Neem voor het maken van een afspraak of voor uw specifieke vragen contact op met:

Gonnie Bal-Schiermeier: praktijk Helica,
Rozengracht 22,
7201 JL  Zutphen
0575-512039
praktijk.helica@helica.nl

Vanaf NS-station Zutphen loopt U in ongeveer drie minuten naar praktijk Helica.

Let op : (eventuele) vergoedingen door Uw zorgverzekeraar hebben uitsluitend betrekking op behandelingen die vallen onder Psychosociale Therapie of Teken/Kunstzinnige therapie.

Praktijk Helica is geregistreerd bij :

  • Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
  • Register Beroepsbeoefenaars Complementaire Zorg
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
  • Vereniging Tekentaal