Helica

Praktijk voor volwassenen en kinderen :

psychosociale- en kunstzinnige therapie,
psychomotorische training, leerlingbegeleiding,
opvoedkundig advies, counseling en coaching

praktijk.helica@helica.nl  0575-512039

Kinderen Ouders Leerkrachten Vakgenoten Jonge topsporters

 

Opvoedkundig advies

Als ouder kent u ongetwijfeld de perioden dat het niet zo soepel loopt met uw kind(eren); soms is dat voornamelijk
op school zichtbaar, maar soms ook thuis. Uw kind lijkt zijn draai niet te kunnen vinden, ‘zit niet goed in zijn vel’;
gedrag en/of prestatie blijven achter. De reden hiervoor is niet altijd helemaal duidelijk en de wachtlijsten voor specifieke
hulp zijn vaak lang. Tijdens deze ‘wachtperiode’ is er het risico dat de hulpvraag van uw kind zich verder ontwikkelt tot
een leerachterstand en/of een emotioneel/gedragsprobleem.
U kunt er dan voor kiezen om gebruik te maken van de hulp van een psychosociaal therapeut / teken-kunstzinnig therapeut.

Deze kan een periode met uw kind op ontspannen wijze samen aan de slag gaan met tekenen, schilderen of boetseren.
Dit is een hele laagdrempelige manier van werken waarbij de innerlijke vragen van uw kind in beeld gebracht worden en
aan de orde mogen komen.

Mocht blijken dat ook de ouders behoefte hebben aan ondersteuning, dan kan parallel aan de begeleiding van het kind
ook een traject voor de ouders opgestart worden.

Let op : (eventuele) vergoedingen door uw zorgverzekeraar hebben uitsluitend betrekking op behandelingen die vallen onder Psychosociale Therapie (prestatie-code 24504) en Kunstzinnige therapie/Tekentherapie (prestatie-code 24502).