Helica

Praktijk voor volwassenen en kinderen :

psychosociale- en kunstzinnige therapie,
psychomotorische training, leerlingbegeleiding,
opvoedkundig advies, counseling en coaching

praktijk.helica@helica.nl  0575-512039

Kinderen Ouders Leerkrachten Vakgenoten Jonge topsporters

 

Teken/kunstzinnige therapie

De kracht van beelden
Ieder mens zit vol innerlijke beelden, bewust en onbewust. Ze komen zowel van buitenaf als van binnenuit.
Innerlijke beelden beÔnvloeden ons gedrag. Soms werken ze storend, dan kunnen we niet meer voelen, denken en/of handelen
zoals we dat graag zouden willen. Dat kan alleen als de innerlijke beelden een juiste plek hebben.
Om die plek te vinden is soms ondersteuning gewenst.

Vertrouwen
Door middel van kunstzinnige opdrachten die gebaseerd zijn op denken, voelen en handelen, leert de cliŽnt zijn eigen
vaardigheden ontdekken en ontwikkelt zo vertrouwen in zichzelf en in zijn omgeving te (her)vinden.

Respect

Wederzijds vertrouwen is een basisvoorwaarde om de therapie te laten slagen.
In de samenwerking tussen de cliŽnt en de therapeut staat respect centraal.
De privacy is gewaarborgd bij praktijk Helica. Dit geldt ook voor de privacy van het kind.

CoŲrdinatie
In praktijk Helica wordt gebruik gemaakt van de samenhang die er is tussen teken/kunstzinnige therapie en
psychomotorische training.
Tijdens het kunstzinnige deel wordt er met behulp van spontane beeldtaal aan de hulpvraag gewerkt.
Tekenvaardigheid is hierbij absoluut niet nodig!
Tijdens het psychomotorische deel, dat onder andere in de oefenzaal plaatsvindt, ligt het accent op coŲrdinatie van de
hersenhelften en op bewegen met plezier.

Waarbij wordt de cliŽnt/het kind door de therapeut ondersteund?
- het ontwikkelen van vaardigheden die helpen bij het zelfstandig hanteren van de hulpvraag.
- het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen
- het tot uitdrukking brengen van hun emoties
- traumatische ervaringen een plek te geven
- het verwerken van verlies en/of scheiding 

 De behandelingen worden o.a. ingezet bij:
- onzekerheid
- pesten en gepest worden
- faalangst
- kwetsbaarheid in emotionele ontwikkeling
- verminderde concentratie/het snel afgeleid zijn
- dominant/opvallend gedrag
- terug getrokken/afhankelijk gedrag
- onrust
- slaapproblemen
- problemen op sociaal-emotioneel vlak
- vage buikpijn klachten
- ADD en ADHD
- grensoverschrijdend gedrag

Samenhang
De combinatie van denken, voelen en handelen wordt aangesproken bij het aangaan van de hulpvraag.
Dit leidt tot een beter zelfinzicht, zodat praktische vaardigheden, uniek voor iedere hulpvraag en voor iedere persoon,
ontwikkeld kunnen worden.
Bij de individuele therapie werkt de cliŽnt alleen met de therapeut.
Bij de behandeling van kinderen wordt er meestal een start gemaakt met individuele therapie, zodat het kind eerst weer in zijn/haar basisgevoel
kan terugkeren.
Mogelijkerwijs is er na de individuele therapie behoefte aan groepsbegeleiding.
Groepjes bestaan dan maximaal uit vier kinderen en zijn zodanig samengesteld dat de kinderen optimaal van elkaar
kunnen leren (samenwerken). Groepsbegeleiding is alleen dan mogelijk als er voldoende aanvraag is op dat moment.

Op welke locaties vindt de begeleiding plaats?
1. Praktijk Helica te Zutphen.
2. Op de school van uw kind (indien de school van uw kind daarmee akkoord gaat en daarvoor de faciliteiten kan bieden;
    groepsbegeleiding is daar ook mogelijk bij voldoende deelname).
 

Let op : (eventuele) vergoedingen door uw zorgverzekeraar hebben uitsluitend betrekking op behandelingen die vallen onder Psychosociale Therapie (prestatie-code 24504) en Kunstzinnige therapie/Tekentherapie (prestatie-code 24502).