Helica

Praktijk voor :

psychosociale- en kunstzinnige therapie,
psychomotorische training, leerlingbegeleiding,
opvoedkundig advies, counseling en coaching

praktijk.helica@helica.nl  0575-512039

Kinderen Ouders Leerkrachten Vakgenoten Jonge topsporters

 

Cursussen/workshops

De cursussen en workshops richten zich voornamelijk op kennisoverdracht.
Het doel hiervan is bewustwording van de interactie met kinderen, waardoor uw relatie met hen
zich kan verdiepen.

In de loop der tijd heb ik diverse cursussen en workshops gegeven met als thema: kinderen.
Centraal daarin staat het omgaan als ouders/opvoeders met de (vaak heftige) emoties van kinderen.
Een soortgelijke cursus wordt ook gegeven voor mensen met een pedagogische achtergrond/professionals.
Een cursus die volwassenen inzicht geeft in de belevingswereld van het kind en u een goede
communicatie met het kind aanreikt. Het gevolg daarvan is dat er weer wederzijds respect ontstaat
waardoor de relatie met het kind verbetert.

Gonnie Bal-Schiermeier is gecertificeerd door het Aware Parenting Institute.
Het Aware Parenting Institute is een internationale
stichting die is opgericht door mevrouw Aletha Solter,
de bekende Zwitsers/Amerikaanse psycholoog die zich helemaal heeft gericht op
emotionele- en
opvoedingsvraagstukken van
kinderen. Daarbij is het juist interpreteren van de signalen van kinderen uitzenden
een van de
belangrijkste uitgangspunten. Als opvoeder wordt meer inzicht geboden in de emoties van kinderen om
tot een betere, diepere relatie met
hen kinderen te komen.

Als auteur heeft Solter inmiddels vier boeken over deze onderwerpen op haar naam staan, waarvan er drie
in het Nederlands zijn vertaald. "Als opvoeder, leerkracht of verzorger
zal bewustwording van deze opvoedingsfilosofie
u meer zelfvertrouwen geven. Het reikt u namelijk speciale vaardigheden aan, die vooral gericht zijn op constructief
omgaan met tranen en driftbuien. Dankzij deze nieuwe vaardigheden zien ouders
/opvoeders tot hun vreugde kinderen in
lichamelijk
en psychologisch opzicht gezonder worden." (uit het voorwoord van Thomas Gordon, bekend psycholoog).

Vanuit de Aware Parenting visie is door de Nederlandse psycholoog mw. drs. H. van Hasselt-Mooy de stichting Huilen,
Boos zijn,
Ruzie opgericht. Zij is de auteur van het gelijknamige boek. Dus de AWP visie is door haar afgestemd op de
Nederlandse samenleving.
Ook hier wordt ingegaan op de betekenis van huilen, boos zijn en ruzie bij kinderen.
Daarnaast worden richtlijnen gegeven hoe er met huilen en boosheid kan worden omgegaan, ook bij conflicten
tussen kinderen
onderling. Hierbij staat centraal hoe u kinderen kunt helpen hun emoties te uiten binnen een veilige
grens die
u als opvoeder biedt.
Tevens wordt aandacht geschonken aan het belang van het ontladen van emoties van de opvoeder zelf.
Deze manier van omgaan met huilen en boosheid draagt bij aan
een betere communicatie met de kinderen:

 het versterkt het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen van het kind,
 het verminder
t spanningen en over-activiteit,
 het voorkom
t agressief gedrag,
het vermindert slaapproblemen.

In de cursussen en workshops die Gonnie Bal-Schiermeier organiseert, wordt u op effectieve wijze door de
belevingswereld van de emoties van kinderen geleid. De cursus
is maatwerk. Voor bijvoorbeeld een ouderavond
is er een aangepast
e versie die zowel door ouders als leerkrachten als boeiend wordt ervaren.
Ook als professional (psycholoog, pedagoog of leerkracht) heeft u profijt van de
visie van Solter, Gordon en
van Hasselt
-Mooy.

Het aantal deelnemers aan deze cursussen en workshops wordt bewust klein gehouden.
Uit enthousiaste reacties van deelnemers blijkt dat het als ondersteunend wordt ervaren omhieraan deel te nemen.
Mocht u belangstelling hebben en graag deelnemen aan een cursus/workshop,
kunt u contact opnemen met Gonnie Bal-Schiermeier of zelf een groepje belangstellenden vormen en haar
als spreker uitnodigen.

Let op : (eventuele) vergoedingen door Uw zorgverzekeraar hebben uitsluitend betrekking op behandelingen die vallen onder Psychosociale Therapie of Teken/Kunstzinnige therapie.