Helica

Praktijk voor volwassenen en kinderen :

psychosociale- en kunstzinnige therapie,
psychomotorische training, leerlingbegeleiding,
opvoedkundig advies, counseling en coaching

praktijk.helica@helica.nl  0575-512039

Kinderen Ouders Leerkrachten Vakgenoten Jonge topsporters

 

Ouders

Voor ouders is het meestal niet zo eenvoudig om te ervaren dat het niet goed gaat met uw kind(eren).
U signaleert het, probeert het bespreekbaar te maken maar komt er niet altijd achter wat er nu werkelijk in hen omgaat.
Het komt regelmatig voor dat kinderen uit loyaliteitsgevoel hun ervaringen niet durven te delen met hun ouders,
ervaringen waarvan ze wel weten dat het ook de ouder pijn zal doen, of waarvan ze weten dat er toch ‘niets aan gedaan kan worden’.
Als ouder voelt u zich dan aan de zijlijn staan.

Weet dan dat ook hier een teken/kunstzinnig therapeut hulp kan bieden.

De ontspannen manier waarop een kind kunstzinnig bezig is én het uur onverdeelde aandacht voor uw kind
betekent, dat alles aan de orde mag komen. Het nodigt het kind uit om datgene te in beeld te brengen en te benoemen
wat het op dat moment bezighoudt. En kennen we niet allemaal de situatie dat het makkelijker is om dat wat er in je omgaat te
bespreken met iemand waar je geen emotionele binding mee hebt?

Maar als duidelijk is waar de schoen nu eigenlijk echt wringt kan er gericht actie ondernomen worden.
Het is belangrijk dat specifieke ervaringen in beeld gebracht worden. Deze innerlijke beelden worden dan
zichtbaar voor het kind én voor de therapeut.
Er wordt zo een start gemaakt met de verwerking van dátgene wat het kind zo bezig houdt, dat zijn denken, voelen en
handelen niet meer in balans zijn. Door vervolgens samen met het kind die vaardigheden te laten ontdekken die het nodig heeft,
komt het slagvaardiger in het leven te staan. Dit proces wordt ondersteund door middel van klank, kleur, vorm en beweging.

Als ouder(s) kunt u tegen betaling gebruik maken van het opvoedkundige advies van de therapeut om de communicatie met uw
kind en eventueel de leerkracht weer een positieve impuls te geven. Hetzelfde geldt uiteraard ook als de communicatie
tussen kind en leerkracht verstoord is geraakt.

Let op : (eventuele) vergoedingen door uw zorgverzekeraar hebben uitsluitend betrekking op behandelingen die vallen onder Psychosociale Therapie (prestatie-code 24504) en Kunstzinnige therapie/Tekentherapie (prestatie-code 24502).