Helica

Praktijk voor volwassenen en kinderen :

psychosociale- en kunstzinnige therapie,
psychomotorische training, leerlingbegeleiding,
opvoedkundig advies, counseling en coaching

praktijk.helica@helica.nl  0575-512039

Kinderen Ouders Leerkrachten Vakgenoten Jonge topsporters

 

Wat betekent Helica?

‘Helica’ is het Latijnse woord voor schelp.
Het beeld van de schelp laat ontwikkeling zien.
Het woord Helica staat symbool voor bewustwording, ontwikkeling en beweging; het zijn de uitgangspunten van de praktijk.
In plaats van een tijdelijke aanpassing, staan deze uitgangspunten borg voor een duurzame verandering.

Let op : (eventuele) vergoedingen door uw zorgverzekeraar hebben uitsluitend betrekking op behandelingen die vallen onder Psychosociale Therapie (prestatie-code 24504) en Kunstzinnige therapie/Tekentherapie (prestatie-code 24502).