Helica

Praktijk voor :

psychosociale- en kunstzinnige therapie,
psychomotorische training, leerlingbegeleiding,
opvoedkundig advies, counseling en coaching

praktijk.helica@helica.nl  0575-512039

Kinderen Ouders Leerkrachten Vakgenoten Jonge topsporters

 

Contra-indicatie 

Hoe veelzijdig de praktijk ook is, voor de behandeling van uitgesproken psychiatrische problemen
(zoals b.v. verslavingen, ernstige depressies, borderline syndroom, psychoses) verwijzen wij u graag naar een andere specialisatie.

Let op : (eventuele) vergoedingen door Uw zorgverzekeraar hebben uitsluitend betrekking op behandelingen die vallen onder Psychosociale Therapie of Teken/Kunstzinnige therapie.