Helica

Praktijk voor volwassenen en kinderen :

psychosociale- en kunstzinnige therapie,
psychomotorische training, leerlingbegeleiding,
opvoedkundig advies, counseling en coaching

praktijk.helica@helica.nl  0575-512039

Kinderen Ouders Leerkrachten Vakgenoten Jonge topsporters

 

Psychomotorische training

Psychomotoriek is de bewuste, vanuit de hersenen gestuurde beweging. Uit het Grieks psyche (geest) en motoriek
betekent het vrij vertaald: het samengaan van “geest” en “bewegen”.
 
Wanneer de psychomotorische ontwikkeling onvoldoende of vertraagd verloopt, kan men dit pogen te revalideren door
expliciete training van de psychomotorische vaardigheden, zoals coördinatie-oefeningen, stimuleren van de dominantie e.d.
Ook het leren beheersen van bewegingen ("stilzitten") kan als onderdeel van de psychomotoriek worden beschouwd.

Omdat de psychomotorische ontwikkeling van een kind doorgaans samen verloopt met de algemene lichamelijke en
psychische ontwikkeling van een kind, of daaraan voorafgaat, menen sommige therapeuten dat het trainen van de
psychomotoriek ook gunstige effecten heeft op de ontwikkeling van andere vaardigheden, zoals taalvermogen,
sociale vaardigheden, redeneervermogen, e.d. (bovenstaande uit Wikipedia).

Door gebruik te maken van psychomotorische training worden de beide hersenhelften door middel van spel en
lichamelijke oefeningen getraind om optimaler met elkaar samen te werken. De rechter- en linkerhersenhelft sturen
elk een eigen stuk aan. Goede samenwerking van de beide hersenhelften zorgt voor een goede coördinatie en een
gezonde uitwisseling van verstand en gevoel.
Deze therapie wordt daarom ingezet bij zowel cognitieve- als emotionele hulpvragen.

Let op : (eventuele) vergoedingen door uw zorgverzekeraar hebben uitsluitend betrekking op behandelingen die vallen onder Psychosociale Therapie (prestatie-code 24504) en Kunstzinnige therapie/Tekentherapie (prestatie-code 24502).